XKLĐ

QUY TRÌNH XKLD

Với kinh nghiệm lâu năm làm trong lĩnh vực và có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể chức năng, có đầy đủ tiềm lực tiềm năng tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng để tiến cử tới các nghiệp đoàn, doanh nghiệp đối tác.

Xem chi tiết
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH (TNS)

Chương trình Tu nghiệp sinh (TNS) là chương trình tiếp nhận nhân lực từ các khối nước đang phát triển sang khối các nước phát triển nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức và tay nghề để sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp sẽ quay trở về nước vận dụng những kiến thức kinh nghiệm đã học hỏi được góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển.

Xem chi tiết
Đối tác & khách hàng