Tổng quan xuất khẩu lao động (XKLĐ)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH (TNS)

Chương trình Tu nghiệp sinh (TNS) là chương trình tiếp nhận nhân lực từ các khối nước đang phát triển sang khối các nước phát triển nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức và tay nghề để sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp sẽ quay trở về nước vận dụng những kiến thức kinh nghiệm đã học hỏi được góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà phát triển.

Xem chi tiết
Đối tác & khách hàng