CHI PHÍ THỰC TẾ THỦ TỤC DU HỌC NHẬT BẢN

STT Các khoản tiền nộp Số tiền Ghi chú
1 Chứng minh tài chính 5,000,000
2 Phí đảm bảo Nat-test, TOP-J 5,000,000
3 Lệ phí thi Nat-test 640,000
4 Lệ phí thi TOP-J 550,000
5 Phí chứng thực bằng cấp 835,000
6 Phí gửi hồ sơ sang Nhật (EMS) 500,000
7 Tiền sách giáo trình Nhật ngữ 220,000
8 Tiền học 1,000,000/tháng x 03 tháng 3,000,000
9 Tiền ở Kí túc xá 700,000/tháng x 03 tháng 2,100,000
10 Tiền đồng phục 330,000
11 Phí vật dụng sinh hoạt 200,000
12 Tiền xe đi thi Natest, top J 200,000
Tổng 18,575,000
Đối tác & khách hàng